Fysioterapiatoiminnan tarkoitus

Fysioterapiani tarkoituksena on tuottaa yksilöllistä, tavoitteellista ja joustavaa fysioterapiapalvelua Loimaan alueen aikuisasiakkaille.

Fysioterapiatoimintani on ihmisläheistä, avointa ja eettisesti perusteltua toimintaa, joka tapahtuu asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi moniammatillisessa yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa ottaen huomioon yhteiskunnassa tällä hetkellä vallitsevat vaatimukset ja linjaukset hyvän fysioterapiakäytännön toteuttamiseksi.

Palvelutoimintani visiona on olla yhteistyökykyinen ja laadukas pieni yhden hengen fysioterapiayritys Loimaalla.

Asiakkainani ovat niin neurologiset, tuki- ja liikuntaelin (konsevatiivinen fysioterapia, ortopedinen ja traumatologinen pre- ja postoperatiivinen fysioterapia) ja työfysioterapian asiakkaat. Palveluihini kuuluvat myös muun muassa kotikuntoutus ja liikunnanohjaus. Teen tarvittaessa koti- ja laitoskuntoutuskäyntejä asiakkaiden luokse. Allasterapiaa toteutan Loimaan Vesihovissa.