Fysioterapiatoiminnan tarkoitus

Fysioterapiani tarkoituksena on tuottaa yksilöllistä, tavoitteellista ja joustavaa fysioterapiapalvelua Loimaan ja sen lähialueen nuorille ja aikuisasiakkaille.

Fysioterapiatoimintani on ihmisläheistä, avointa ja eettisesti perusteltua toimintaa, joka tapahtuu asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi moniammatillisessa yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa ottaen huomioon yhteiskunnassa tällä hetkellä vallitsevat vaatimukset ja linjaukset turvallisen ja hyvän fysioterapiakäytännön toteuttamiseksi.

Palvelutoimintani visiona on olla yhteistyökykyinen ja laadukas pieni yhden hengen fysioterapiayritys Loimaalla.

Asiakkainani ovat neurologiset, tuki- ja liikuntaelin (konsevatiivinen fysioterapia, ortopedinen ja traumatologinen pre- ja postoperatiivinen fysioterapia) ja työfysioterapian asiakkaat. Palveluihini kuuluvat myös muun muassa kotikuntoutus ja liikuntaan ohjaus. Teen tarvittaessa koti- ja laitoskuntoutuskäyntejä asiakkaiden luokse. Veteraanit kuuluvat asiakaskuntaani. Allasterapiaa toteutan Loimaan Vesihovissa.