Tässä osa käymistäni koulutuksista fysioterapiaurani varrelta:


Lääkintävoimistelija, Turun Sairaanhoito-oppilaitos, 1986

Fysioterapeutti AMK, Aikuisten moniammatillinen tutkintoon johtava koulutus, Turku AMK,
fysioterapian koulutusala, 2007, 210 op

Reumahoitajakoulutus, Heinola Reumasäätiön sairaala, 1998-1999, 4,5 ov

Assessment and treatment of adult hemiplegia, The Bobath konsept, Loimaan tk,1999-2000, 4 ov

Manuaalisen terapian perusteet- erikoistumisopinnot, Turku AMK, 2005, 30 op

Työterveyshuollon koulutus XIV lääkäreille, terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille, Tampereen Työterveyslaitos, 2009-2010, 11 op                   

Aikuiskasvatustieteiden perusopinnot, Turun avoin yliopisto, 2013-2014, 25 op

Hoitotieteiden aineopinnot, Turun avoin yliopisto, 2015-2016, 35 op

Terveystieteiden maisterin tutkinto, Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, hoitotieteenlaitos, 2016-2019, 319 op

       

Ryhtiä ja tuloksellisuutta fysioterapiatoimintaa, Turun yliopisto, 1998-1999, 5 ov

GAS-koulutus,Turku AMK/Kela, 7.2-24.4.2012, 3 op

Kelan kuntoutuksen perusteet, Turku, Tyks/Kela, 10.3.2014

Potilastietojärjestelmät ja rakenteinen kirjaaminen fysioterapiassa, Turku, Fysi ry, 29.10.2015, 0,5 op,

Potilastiedon arkiston kansalliset toimijat-koulutus, HKI, Paasitorni, 15.12.2015   

Tietosuojan, tietoturvallisuuden ja omavalvonnan koulutus - webinaari, 3 h 3.11.2020.  THL sotetiedonhallinta. 

 

Urheilufysioterapian peruskurssi, Suomen Urheilufysioterapeutit ry, 20.-22.2.1987

Työikäisten niska-hartia-yläraajaongelmat ja fysioterapia, Suomen Lääkintävoimistelija liitto, 22.-23.11.1990

Alaraaja-amputaatiopotilaan proteesikävelyn harjoittelu, Helsinki Invalidisäätiö, 13.-14.5.1991

Endoproteesipotilaan hoito, Helsinki, Invalidisäätiö, 7.-8.3.1991

Leikatun olkapään fysioterapia, Helsinki, Invalidisäätiö, 5.9.1991

Tekonivelkirurgia, Helsinki, Sairaala Orton, 5.-6.5.1994

Kävelykouluohjaaja-koulutus, Tampere Varalan Urheiluopisto, Suomen Reunaliitto, 24.-25.10.1995

Urheiluvammaseminaari, Turku, Apex, 3.5.1997

Polvivammojen diagnostiikka ja hoito, Turun yliopisto, 16.3.2001

Tules-päivät, Reumaliitto, 17.-18.2002

Urheiluvammaseminaari, Turku,Finakatemia, 11.1.2003

The 9th Nordic Congress and Orthopedic Manual Therapy and Medicine, HKI, 9 - 11.6.2005

Kliininen päättely fysioterapiassa tuki- ja liikuntaelinongelmissa, Turku AMK, 5.2.2009

Polvipotilaan hoito ja fysioterapia, Turku, Terveystalo, 14.3.2013

Olkapääpotilaan hoito- ja fysioterapia, Turku, Terveystalo Pulssin akatemia, 20.3.2014

Kyynärvarren ja käden ongelmat, Lounais-Suomen fysioterapeutit ry, 24.8.2018

Fysioterapiasuositusten sisältö käyttöön - webinaarisarja. Suomen Fysioterapeutit. 1. Sepelvaltimotauti ja liikunta  - tutkittue tietoa ja käytännön vinkkejä 27.5.2020. 2. Kotona asuvien iäkkäiden aktiivinen arki ja kaatumisten ehkäisy 9.6.2020. 3. Polven nivelrikon fysioterapia 19.8.2020. 4. Lonkan nivelrikon fysioterapia 26.8.2020.

Etäfysioterapia perusteista käytäntöön - webinaarisarja: Suomen Sysioterapeutit: 1. Etäkuntoutuksen perusteet 8.5.2020. 2. Etäfysioterapia aikuisneurologien asiakkaan kanssa 15.5.2020. 3. Kipukuntoututa etänä 20.5.2020.


 

Lääkinnällinen harjoitusterapia I, Paimio SOMTY ry, 11.-12.10.1991

Inkontinessi-seminaari, Hyvinkää Usmin Fysioterapiapalvelut, 1.9.1995

Neuraalikudoksen mobilisointi I, Turku SOMTY ry, 21.-22.9.2001

Bodytech Kinesiology taping: Basic Course, Turku AMK/ Marko Grönholm, 24.8.2012

Bodytech Kinesiology taping; Shoulder and neurology module, Turku AMK/Marko Grönholm, 23.3.2013

Faskiatekniikoiden perusteet, Knowbody/Marko Grönholm, 1.10.2016

 

Tasapaino ja fysioterapia, Vantaa Suomen Fysioterapeutti liitto ry, 20.-21.3.1998

Neurologisen kuntoutuksen uusia tuulia, Kankaanpään Kuntoutuskeskus, 23.9.2010

Neurologisten potilaiden sähköhoidot, Diter-Elektroniikka Oy, Reima Karsikas, 20.1.2011

Aivovamman saanut asiakas fysioterapiassa, Lounais-Suomen fysioterapeutit ry, 15.9.2018

Polvi, nilkka ja jalkaterä - toiminnan tutkiminen ja fysioterapian toteutus, Lounais-Suomen fysioterapeutit ry, 26.-27.2.2022

 

Hengitysfysioterapiapäivä, Paimion Sairaala VSSHP/Hengitystukiyksikkö ja lihastautiliitto, 16.4.2009

Respira-hengityskoulu, Turku AMK,  28.10.2010

 

Fysioterapian erikoisalojen koulutuspäivät, työfysioterapeutit, Tampere, 25.3.2011

Fysioterapiakongressi, Uudet tuulet työfysioterapiassa, Tampere, 17.4.2012

Työterveyshuollon kevätopintopäivät Tampere, Technopolis, Työfysioterapeutit ry, 21.5.2014

 

Lääkehoito fysioterapeutin työssä, Helena Pirttisalo,Turku,  27.11.2012

EA1, Turku, SPR, 24.-25.5.2016,  voimassa 26.5.2019 asti 

EA1 Kertauskurssi, Turku, SPR, 17.5.2019, voimassa 17.5.2022 asti

EA1, Turku SPR, 28.-29.4.2022, voimassa 30.4.2025 asti.

Trimmi-kurssi, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, Loimaan Vesihovi.

                 

XIV Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, Hoitotieteellinen Tutkimusseura ry/Turun yliopisto, 28.-29.9.2016

XV Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, Hoitotieteellinen Tutkimusseura ry ja Åbo Academi, 25.-26.9.2018, oma esitys kirjallisuuskatsauksesta "potilaan arvioima fyysinen toimintakyky polven tekonivelleikkauksen jälkeen varhaisen kuntoutumisen vaiheessa"

Johtaminen sotessa, Hoitotyön johtamisen päivä, Turun yliopisto, Hoitotieteenlaitos, 11.4.2018

Kliinisen hoitotieteen päivä Turun yliopisto, Hoitotieteenlaitos, 24.4.2018

Kliinisen hoitotieteen teemapäivä Turun yliopisto, Hoitotieteenlaitos 7.4.2022